728. Poselství Ježíše ze dne 23. června 2016.

Nástroj: Pelianito (Janet Klasson, Kanada)


NEBOJTE SE PRONÁSLEDOVÁNÍ


Milovaní,

nebojte se pronásledování, ale pohlížejte na ně jako na znamení velké přízně. Skrze ně rostete, abyste se Mi stále více podobali. Když se Otec dívá na někoho, kdo byl kvůli Mně pronásledován, nevidí slabou a unavenou duši, ale jen slávu Ukřižovaného.

Modlete se o sílu, abyste snášeli vše, čím získáte království. Vytrvejte, a Bůh všeho milosrdenství vás odmění královskou korunou. Jsem se všemi, kdo jsou pronásledováni kvůli Mně. Jsem jim velmi blízko. Ať nikdo nezoufá, ale nechť jsou všichni, kdo jsou pronásledováni kvůli Mně, naplněni radostí, která přesahuje veškeré chápání.

Ježíš


Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.
zpět