730. Poselství Boha Otce ze dne 26. února 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZMĚNA SVĚTA


Mé děti, k vašemu světu přijde brzy posun, (Nevěděla jsem, co to znamená, ale viděla jsem doslova planety, když to řekl). To přinese velké změny v obrovském rozsahu – nepodobné ničemu od doby, co jsem stvořil svět.

Není žádný prostředek, jak byste se připravily na tuto změnu. Jedinou pomocí bude Mě důvěrně znát, abyste mohly křičet o to, co potřebujete, a Já vám to poskytnu. Budete-li Mě poslouchat nyní a půjdete-li se Mnou teď, pak se o vás postarám.

Modlete se, mé děti. Modlete se o ochranu, od všeho, co je zlé pro vaše milované a pro vás. Modlete se o mé milosrdenství pro všechny, kteří jsou dosud ztracení, neboť konec pro ně přijde brzy. Konec pro celou Zemi přijde brzy.

Bůh Otec


Gn 1, 1-5
1: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2: Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
4: Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5: Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
zpět