742. Poselství Boha Otce ze dne 11. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NARŮSTAJÍCÍ TEMNOTA


Moje děti, v poslední době jste vycítily vzestup démonické účasti ve vašich životech a musíte vědět, co to znamená.

Podnítil jsem síly k boji proti království temnoty v Americe a také na jiných místech a nepřítel nasadil své síly, aby provedl odvetný úder proti nám.

Musíte být velmi opatrné, vždy si být vědomé, když se dívá a naslouchá vám a hledá nejmenší skulinu, aby vás napadl. Moji lidé, kteří jsou na předních liniích těchto bitev, utrpí ztráty i zranění, ale vězte toto: nepřítel nemůže vzít, co je moje z mé ruky. Ti, kdo žijí na skrytých místech, ti, kdo jsou zcela obklopeni Mnou, jsou chráněni před smrtí, dokud pro ně nepřijde čas jít domů.

Modlete se. Modlete se za ty, které milujete, abych je mohl ochránit. Modlete se za ty, které jsem postavil do vedoucích pozic po celém světě, aby má vůle byla učiněna jak na zemi, tak i v nebi.

Brzy půjdete domů.

Bůh Otec


Jan 10, 25-29
25: Ježíš jim odpověděl: "Řekl jsem vám to, a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o Mně svědectví.
26: Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím.
27: Moje ovce uposlechnou mého hlasu; já je znám a ony jdou za mnou.
28: Já jim dávám věčný život. Navěky nezahynou a nikdo mi je nevytrhne z rukou.
29: Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni, a nikdo je nemůže vytrhnout z Otcových rukou."
zpět