744. Poselství oha Otce ze dne 12. března 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DĚTI


Mé děti, žijete v čase, který není podobný žádnému jinému před ním. Každá generace prožívá něco jiného, ale čas, ve kterém žijete, je těžší a stane se daleko těžším, jak bude postupovat vpřed.

Kvůli tomuto mimořádnému času, jsem vyvolal sílu v řadách mládeže. Vybral jsem si vaše děti, dokonce velmi mladé děti, které vystoupí a budou šířit mé Slovo. Pozvedl jsem děti svým darem mého zázraku uzdravování. Pozvednu děti svým darem zázraků a vy uvidíte zázraky uprostřed vás. Vyvýším mladé, kteří vědí jak Mě chválit.

Udělám v mládeži práci, které si nebudete moci nevšimnout.

Bůh Otec


Jl 2, 28-32 (Jl 3, 1-5)
1: I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2: Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3: Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5: Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.


zpět