750. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2018.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


EUCHARISTIE JAKO PRAMEN NAŠEHO BYTÍ


Mé děti, největším smutkem mého Nejsvětějšího Srdce je opuštění víry, které dnes panuje ve světě. Mnoho mých katolických dětí opustilo svou víru a ze svého srdce vypudilo vše, co jim připomínalo Boha. V katolických kostelech pomalu zmizí opravdová úcta k eucharistii.

Až podruhé přijdu v oblacích, najdu ještě na zemi víru? Během chaosu a v naplnění událostí zůstane sotva věřící člověk ve světě. Satan útočí nejen na srdce člověka, ale i na jeho intelekt. Největším darem mého Otce po duši je intelekt, který dal člověku. Ale víra musí mít přednost před intelektem, ne však opačně! Moji apoštolové ve Mne věřili, protože Mě viděli a slyšeli, zatímco vy se můžete spolehnout výlučně na svou víru.

Mé děti, uchovávejte si svou víru čistou! Někteří otevřou své srdce různým formám okultismu, za nimiž však ve skutečnosti působí démonské síly. Svět a sdělovací prostředky se nakazily těmito silami, proto se nedivte, že člověk už bere hřích tak lehce. Lidé ztratili bázeň k Bohu a už nemyslí na to, že spáchané hříchy nezůstanou bez následků.

Všichni, kdo kdysi praktikovali jakýkoli druh hnutí New Age, se jen po dlouhém čase mohou osvobodit od vlivu démonů, kteří silně ulpěli na jejich duších. Moje děti, ti kdo nemají víru, se ztratí v beznaději. Jen ti mohou přežít nastávající nepohodu, kdo se budou držet osob Nejsvětější Trojice a mé nejsvětější Matky. Nechť je eucharistie vaším jediným útočištěm, která živí nejen církev, ale i celý svět.

Má svatá přítomnost udržuje všechno, neboť můj Otec stvořil člověka a svět pro Mne. Neboť v Něm bylo stvořeno všechno na zemi, viditelné i neviditelné, trůny i panstva, knížata a mocnosti. On byl dřív než všechno ostatní a všechno trvá dál jen skrze Něho [Kol 1, 16-17].

Kde lidé odmítnou tuto svátost jako svůj poslední záchranný pás, tam nezůstane kámen na kameni. Tam, kde Ďábel nenajde protivníka, dokáže se skutečně osvobodit. Má láska je největší zbraní k zastavení zlomyslnosti. Skrze mou přítomnost dám záštitu a ochranu těm, kteří ve Mne důvěřují.

Ježíš


Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět