769. Poselství Boha Otce ze dne 8. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SMRT BUDE VŠUDE KOLEM


Mé děti, musíte připravit své srdce na to, co přichází. Až začne tato poslední bitva, mnoho nepřátel se objeví ve vašem okolí, ve vašich národech. Mnozí, o nichž jste si myslely, že jsou přátelé, se stanou vašimi nepřáteli, jak se každý den bude stávat bojem o přežití.

Nic nebude stejné a ničeho nedosáhnete snadno. Smrt bude všude kolem vás. Smrt způsobená nemocí, epidemií, válkou, bojem a neschopností se ukrýt.

Jděte těsně u Mne a nechoďte za jinými bohy. Volal jsem vás, ale musíte Mě poslechnout a jít v požehnání, které pro vás mám.

Bůh Otec


Zj 11, 7-9
7: Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí.
8: Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán.
9: Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat.

Zj 15, 1-3
1: A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné: sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boží hněv.
2: Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli Boží loutny
3: a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů."

zpět