777. Poselství Boha Otce ze dne 16. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TAJNÍ AGENTI


Mé děti, nepřítel postoupil kupředu v infiltraci mé církve. To není mé přání. Já chci, abyste rozpoznali nepřítele, když je mezi vámi, abyste hlasitě nazvali hřích, který vidíte, abyste odhalili podvod mezi vámi.

V těchto přicházejících časech způsobí tito vetřelci mnoho zkázy mezi mým lidem. Způsobí, že ti, kdo Mě ještě neznají, Mě odmítnou a nechají se odradit. Chci, abyste nedopustili, aby se to stalo. Chci, abyste se postavili za Pravdu a nedovolili klamu vládnout v mém Domu.

Dívejte se pozorně, kam kráčíte, neboť nepřítel se potuluje a hledá, koho by pohltil. Nechci, aby to byli moji lidé, nebo můj Dům.

Bůh Otec


1Petr 5, 5-10
5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
6: Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.
7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
8: Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.
9: Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.
10: A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
zpět