783. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SE NA KONEC


Mé děti, jak se připravujete na finanční strádání, připravte se na válku, neboť bude rychle následovat.

Když muži začnou trpět hladem a když nebudou moci obstarat jídlo pro své rodiny, vznětlivost prudce vzplane. Budou vykřikována obviňování a ve vašich ulicích se rozpoutá válka.

Až válka propukne, nastane rozdělení a smrt bude následovat. Mnozí z vás uvidí členy rodiny, zabité ve vašich ulicích. Máte-li jídlo, zloději vniknou dovnitř, aby je ukradli. Už nikdy víc nepozná Amerika pokoj a klidný život, protože Já jej odstraním. Nepřátelé Ameriky uvidí oslabený národ a budou spřádat plány proti ní.

Po tomto čase se Amerika už nikdy znovu nepozvedne k prosperitě, neboť konec přijde velmi rychle.

Ježíš


Zj 6, 4-8
4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
5: Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy.
6: A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
7: A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!"
8: A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
zpět