798.

ZASVĚCENÍ

13. KVĚTNA 2019ZAČÍNÁTE VELMI SPECIÁLNÍ MĚSÍC, MĚSÍC NAŠÍ KRÁLOVNY A MATKY. JE NEZBYTNÉ, ABY VE VŠECH CÍRKVÍCH SVĚTA A VŠECH DOMOVECH, KTERÉ JSOU K TOMU PŘIPRAVENY, JSTE SE MODLILI SVATÝ RŮŽENEC ZA MÍR VE SVĚTĚ.

V DEN 13. KVĚTNA SE MUSÍTE ZNOVU ZASVĚTIT NAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE, VAŠÍ KRÁLOVNĚ A MATCE, ABYSTE POD JEJÍ OCHRANOU A S JEJÍ POMOCÍ, MOHLI BÝT POSÍLENI V LÁSCE, NADĚJI A DOBROČINNOSTI, PŘÍMLUVOU VAŠÍ MATKY.

PŘIJMĚTE TUTO ŽÁDOST, JE NANEJVÝŠ DŮLEŽITÁ.

SVATÝ ARCHANDĚL MICHAEL


regina

Matko a Královno posledních časů, jsem tvé dítě, přijmi mě, dám ti svůj život a do tvých rukou vložím svou vůli, vše, co mám a co jsem, mé touhy, má přání a mé plány.

Osvoboď mě od všech náklonností ke všemu, co je hmotné, abych hledal statky, které nevidíme, protože jsou duchovní.

Zasvěcuji ti dnes můj život, Královno a Matko, svobodně se odevzdávám pod tvou ochranu v těžkých časech, v nichž žiji.

Buď mou archou, která nedovolí, abych se potopil uprostřed očisty, a udržel se nad vodou.

Ať paprsky tvých rukou ozáří mého ducha, mé myšlenky a mé vzpomínky, abych se uzdravil, mé bolesti, abych ti je obětoval a mé pády, abys mě pozvedla.

Ozáři mou mysl, aby nesoupeřila s mou vírou, aby byla světlem pro druhé.

Zasvěcuji se tobě, odevzdávám se ti ve svobodě Božích dětí.

Amen
zpět