807. Poselství Boha Otce ze dne 10. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KLAM A FALEŠNÁ PŘEDSTAVA


Mé děti, musíte se opravdu naučit chodit ve víře. Nepřítel uložil úkoly proti vám – vypouštět klam a falešné představy, aby vás všechny oklamal.

Protože tyto úkoly jsou prováděny, budete znovu a znovu pokoušeny nevěřit tomu, co říká mé svaté Slovo. Jen ti, kdo jsou opravdu moji, kdo vpravdě věří mému Slovu, se mohou odvrátit od těchto klamů a odmítnout je. To je něco, čeho se nepřítel nejvíc bojí a bude se vás snažit zabít, ale nebojte se, neboť vás držím v dlani mé mocné ruky a nic, co nedovolím, se vás tam nemůže dotknout. Budu vás chránit, dokud pro vás nepřijde čas jít ke Mně domů.

Buďte odolní vůči klamným představám, které jdou proti mému Slovu a tomu, co jsem vám řekl, neboť jsou to lži seslané otcem lží, aby vám ukradl vaši víru.

Bůh Otec


Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

2Kor 10, 5: a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista.
(*)

2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. (*)

Př 3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli: Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou, obrovskou, která potrvá věčně.
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přeci pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.
(*)

Řím 10, 17: Víra je tedy z hlásání, hlásání se pak děje slovem Kristovým. (*)

Žid 11, 1: Když věříme, máme už v podstatě to, več doufáme, víra nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. (*)(*) Poznámka překladatele: Nový Zákon, Křesťanská Akademie, 3. vydání, Řím 1976, kde biblické odkazy lépe odpovídají originálu.

zpět