808. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DRŽTE SE PEVNĚ SVÉ VÍRY


Mé děti, čas velkého odpadání rychle přichází k vám. Uvědomte si, že nepřítel vašich duší se už dlouho pokoušel vyvolat odpadání ode Mne a vzdát se vaší víry, aby vás mohl pohltit. Chci, abyste se pevně držely své víry ve Mne, neboť to je vaše spása.

V tomto čase se Satan se pokusí o vše, co bude moci, aby vás přesvědčil, že Já jsem proti vám, ne pro vás. Tímto způsobem a změnou vašich situací mnohé přesvědčí, aby opustili svou víru. Zlo ještě opět vzroste, až se to stane. Argumenty protivníka budou silné, a ti, kdo Mě neznají, jim budou těžce odolávat. Ale pro ty z vás, kdo Mě znají, osvěžte si vzpomínky na Mne a na mé svaté Slovo. Vy víte, kdo Já jsem. Vy víte, proč jsem přišel na zem.

Držte se pevně svého vyznání víry a nedovolte nepříteli vám ukrást korunu. Brzy – velmi brzy – budete doma se Mnou.

Ježíš


Mt 24, 12-13
12: a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

Mk 4, 15: Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a bere slovo do nich zaseté.

Lk 22, 31: "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici."

Gn 3, 1: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?"

Gn 3, 4-5
4: Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti.
5: Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“

Zj 3, 10-12
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

zpět