812. Poselství Ježíše ze dne 31. října 2011.

Nástroj: Marie des Philippines


PROSTE MĚ, ABYCH VÁS K SOBĚ PŘITÁHL


Když se modlíš, má dcero, místo toho, abys Mě prosila o tolik různých věcí, požádej Mě o jednu jedinou. Řeknu ti teď tajemství ke vstupu do komnat mého srdce:

Pros Mě, abych tě k sobě přitáhl. Pros Mě, a nepřej si nic jiného než Mě. Být sjednocená s mým něžným srdcem. Ze všeho nejvíc si přej právě toto, jenom toto, prostě si to přej a důvěřuj Mi ve všem. Požádej o to a budeš mít všechno. Požádej o to, a mé Světlo a můj pokoj budou bydlet v tobě.

Takto by ses měla modlit…… Takto jsem se Já modlil k mému Nebeskému Otci a On Mi dal všechno, a stejně tak ty budeš mít vše, co bys někdy potřebovala: odvahu, pokoru, kajícnost, odříkání, smíření, radost, pokoj.

Když už jednou vstoupíš do komnat mého srdce, obdržíš mimořádnou milost, která ti dovolí být Mnou vedená ve všech věcech, ve všech oblastech tvého života. Obětuj Mi všechny svoje touhy. Buď sjednocená se Mnou v každém okamžiku, když se ti daří dobře i zle, v požehnáních i ve zkouškách, se kterými se teď budeš setkávat. Setkáš se i se svou smrtelnou úzkostí, tím spíš teď, v čase intenzivní očisty. Důvěřuj Mi a Já ti dám Můj mír.

Žádej Mě a budeš Mě mít. Nauč to i ostatní. Je to způsob, jak se modlit k mému Nejsvětějšímu Srdci.

Ježíš

zpět