824. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍRA


Prozkoumejte své srdce, když se díváte do budoucnosti. Co tam vidíte? Je vaše srdce naplněno vírou, nebo strachem?

Víte, že potřebujete víru, abyste prošli tím, co přichází na Zem?

Říkáte, že Já jsem váš Bůh. Proč se vzpíráte věřit, že vás miluji? Že se o vás v tom čase postarám? Zklamal jsem vás někdy?

Chci, abyste šli v důvěře – ve víře v mou lásku a vaše zaopatření, neboť obojí je skutečné.

Bůh Otec


Žid 11, 6: Bez víry se mu však nelze líbit, protože kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, a že odměňuje ty, kdo ho hledají.

2Tim 1, 7: Od Boha jsme přece dostali sílu, lásku a rozvážnost, ne to, abychom byli bojácní!

Mt 8, 26: On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní?" A vstal, okřikl vichřici a jezero, a nastalo úplné ticho.

zpět