835. Poselství Boha Otce ze dne 11. června 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NETRPĚLIVÍ


Mnoho z mých dětí se stávají netrpělivé na konec všech věcí, aby se mohly vrátit ke Mně domů. Dávejte si pozor na to, o co prosíte, mé děti, protože konec přinese s sebou čas jako žádný dříve. Čas zbavený míru, zcela bez pohodlí, postrádající jakékoli jiné radosti než štěstí vaší spásy.

Jak konec bude přicházet blíž a blíž, lidé se budou modlit o smrt. Budou se modlit o smrt kvůli tolika zlu na zemi, velkého nedostatku, utrpení a smrti.

Nemodlete se, aby příchod tohoto utrpení byl urychlen, neboť toho budete litovat.

Bůh Otec


Zj 6, 12-17
12: A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl
13: a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
14: nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
15: Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
16: a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!"
17: Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?

zpět