840. Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2019, na Velký pátek.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


BUĎ JÁ, NEBO SVĚT


Moje drahé děti, mluvím k vám z kříže. Proto jsem zemřel za vaše hříchy, abyste byly spaseny. Dostaly jste svobodnou vůli a intelekt a vy samy rozhodnete o svém věčném osudu. Moje smrt na kříži a mé vykoupení vám nabízí jen příležitost, abyste v nebi zaujaly takové místo, které vám od věků připravil můj Otec. Můj Otec udržuje v úctě s velkou vážností vaši svobodnou vůli, kterou vás obdaroval, když vás stvořil. Svou vlastní vůli Bůh nikomu nevnucuje a jen vy samy rozhodnete, kam chcete po své smrti jít.

Mé děti, čas na zemi jste dostali k tomu, abyste se posvětily a posvětily i jiné. Když si vyberete Mne, dám vám každou milost, abyste se spasily. Ale samy se musíte rozhodnout: Buď Já, nebo svět. Svět vám nabízí falešné požitky a slasti, které jsou pomíjivé. Prolil jsem za vás svou svatou Krev. Aspoň kvůli tomu Mi věřte, když Mi nechcete věřit. Obraťte se k světu zády a přibližujte se ke Mně. Má láska je sladší než plást medu. Má dobrota k vám je nekonečná. Očistěte sebe ve svátosti pokání!

Kapky mé prolité svaté Krve nechám padat na vás. Když jste se očistili, přijměte Mě do svého srdce v nejsvětější svátosti oltářní. Cítím touhu vejít do vaší čisté duše. Čekám na vás ve svatostánku, zůstal jsem zde kvůli vám, nenechejte Mě čekat. Váš život na zemi je konečný a v jakém stavu vás zastihne smrt, ten určí váš věčný osud.

Moje děti, existuje soud. Každý hřích volá po trestu. V pekle budete muset věčně trpět za hříchy spáchané na zemi. Zhřešit se dá i v myšlence. Přede Mnou se počítá jen úmysl, vaše vůle je jen vaše. Když chcete dobro, dám vám příležitost, abyste ho vykonali. Žel, dovolím i zlo, neboť mám v úctě vaši svobodnou vůli. Přijměte moje varování!

Čtěte a proměňujte v činy evangelium! Potom se nemusíte smrti bát, neboť vás přitisknu na své milosrdné srdce. Žehnám vás k tomu, abyste se co nejdřív obrátily a spasily. Přijměte mé láskyplné požehnání ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Mt 19, 14: Ježíš jim řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království"

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět