849. Vize Ježíše ze dne 10. května 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ZODPOVĚDNOST POZNÁNÍ


Viděla jsem Ježíše jako věčného Soudce. Před ním stáli takoví lidé, kteří na zemi získali kvůli svým vědomostem velkou pověst. Většina z nich měla diplom, jiní dosáhli doktorského titulu. Žel, mnozí mezi nimi nevěřili v Krista. Viděla jsem, jak jeden za druhým předstupovali před Pána, a byli plní hanby, neboť si náhle uvědomili, že jejich vědomosti neznamenají nic. Byli úplně nazí. Pán se jich zeptal:

"Přinesli jste Mi pravé skutky lásky?"

Oni, když uviděli své prázdné ruce, řekli Mu: "My jsme slavní, moudří lidé! Dosáhli jsme na zemi toho, že jsme byli "někdo". To nestačí?"

Pán jim smutným hlasem odpověděl: "Odejděte ode Mne."

Po těchto slovech je odnesl Satan.

Mária Magdolna

zpět