857. Vize o svatém Josefu ze dne 1. května 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


SVATÝ JOSEF


Viděla jsem, jak svatý Josef klečel před Ježíšem a ronil své slzy za rodiny žijící ve světě. Svatý Josef smutně sleduje, jak lehce se rodiny rozpadají. Ďábel dosáhl toho, že členové rodiny se obrátili proti sobě. Zaslechla jsem, že svatý Josef řekl:

Můj Pane, s bolestí pozoruji, jak silná je v rodinách přítomnost Zlého. Mezi členy rodiny se vytratila láska. Protože nejsi v jejich životě přítomen, stává se jejich srdce prázdné, a proto dovolí, aby je Zlý rozdělil. Můj Pane, Ty jsi mi svěřil velkou úlohu. Prosil jsi mě, abych orodoval za rodiny, ale moje orodování je účinné jen tehdy, když oni sami budou u mě prosit o pomoc.

Ježíš odpověděl:

Neboj se, Josefe! V časech konce, až se všechno bude zdát, že kvůli beznaději je všechno ztraceno, tehdy se k tobě mnozí obrátí. Tobě, můj pěstoune, jsem dal milost, že za co ty budeš orodovat, to se vyplní. Zanedlouho zvítězí Neposkvrněné Srdce mé svaté Matky. I tvé srdce je požehnané, plné milosti kvůli tvé čistotě a pokoře. Ty jsi patron a ochránce mužů a hlav rodin. Proto chci, aby i tvoje srdce vítězilo, zejména u rodin. Na tobě a na své svaté Matce jsem založil vzor svaté rodiny. Ach, na jak velké milosti měly podíl rodiny, které spolu vytrvaly. Ani nevědí, že oni si užívají záštitu Svaté Rodiny. Tuto milost dám těm, kteří vytrvají s Bohem.

Mária Magdolna

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltánzpět