861. Poselství anděla strážného Márie Magdolny ze dne 7. května 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ÚZKÁ BRÁNA


Před branami nebe jsem viděla úzkou a těsnou cestu. Byl na ní mizivý počet duší, které vytrvaly vedle Boha až do konce. Můj strážný anděl mi dovolil uvidět, kolik duší se během cesty otočilo a raději si vybraly lehčí cestu. Můj anděl strážný řekl:

Aby někdo vytrval až do konce, k tomu je zapotřebí zvláštní Boží milost. Jak jsi viděla, velmi mnoho duší se otočilo a šlo zpět. Dokonce tento krok učiní i ty, o nichž byste si to ani nepomysleli. Hřích je taková síla, že odláká nespočet lidí od Boží milosti.

Ve svátostech přebývá velká síla. Ale svátosti jsou účinné, jen když je ve vás účinná živá víra, naděje a láska. Satan zná slabosti lidí. Pokouší jen ty, se kterými sklidí úspěch. Každý svatý měl svá pokušení, s nimiž musel zápasit. Obstáli ve zkouškách a získali svou odměnu. Kdo se postaví na Boží stranu, musí se připravit na to, že cesta k Němu je velmi těžká. Bez jeho milosti není možné být spasen.

Anděl strážný Márie Magdolny

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltánzpět