866. Poselství Matky Spásy ze dne 13. května 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ŽIVOT JE BOJ


Má nebeská Matka mi vyprávěla o tom, jak málo lidí poslouchá její poselství, která se šíří po celém světě. Pohled mé Matky byl láskyplný a současně smutný. Pak řekla:

Moje děti, Bůh vás natolik miluje, že navzdory hříchu, vždy zajistí pro vás milosti. Jinak byste se ztratily. Skrze Mne posílá své výzvy (znamení), aby zachránil lidstvo. Jako Matka nosím ve svém srdci osud každého mého dítěte nejen na zemi, ale i na onom světě. Každý, bez výjimky, je mým dítětem, a proto, kdo se ke mně obrátí, najde svou radost v mé lásce.

V dnešním životě vše mluví o boji. Boj probíhá ustavičně mezi dobrem a zlem. Každý den se musíte rozhodnout, zdali jste s Bohem, nebo proti Němu. Rozhodnutí, která plynou z každodenních zápasů, musíte přinášet celý život. Mé děti, vyzbrojte se silou modlitby, silou svátostí a silou svátostin. Ty pro vás zaručí pramen milostí, za které nemusíte platit.

Matka Maria

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět