874. Poselství Božích andělů v pátek, dne 26. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


SRÍ LANKA


Andělé ke mně hovořili o události, která se stala na Srí Lance, kde na velikonoční neděli zemřelo velké množství věřících, kteří podlehli atentátu. Andělé řekli:


"Celé nebe se zachvělo při této události, kdy ztratilo život mnoho nevinných lidí. Naše Nebeská Matka ronila krvavé slzy, neboť k atentátu podnítila přívržence islámu nenávist a hněv. Tato událost znamená výzvu k celému světu, aby si lidé uvědomili, co se stane s křesťanstvím.

I když bylo mnoho mrtvých, jásejte, neboť byli vzkříšeni v Kristu do věčného života. Ti, kdo pronásledují křesťany, pronásledují ve skutečnosti Krista. Svět odvrhl vyznání lásky, která nepodporuje hřích. Satan použije islám jako nástroj nenávisti, aby škodil křesťanství. Tam, kde uvidí živou víru, zaútočí nejvíc. Modlete se, aby tato událost vedla mnohé k pokání a obrácení!"

Boží andělé.


Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.zpět