884. Poselství Boha Otce ze dne 19. července 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NA KAŽDÉM MÍSTĚ, KROMĚ MNE


Proč mé děti hledají své odpovědi na každém místě, kromě Mne a mého Slova? Proč hledáte v padlém světě pravdu, když tam pravda nesídlí?

Proč se vaše myšlenky upínají na vás samé a nikdy na to, co můžete udělat pro mé království?

Zvažujte své cesty, mé děti, neboť brzy budete muset vydat počet ze svých činů.

Bůh Otec


Př 20,11:
11: Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.

Iz 1, 15-17
15: Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.
16: Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.
17: Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

1Pa 16, 11: Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.zpět