886. Poselství Ježíše ze dne 14. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


SRDCE MUČEDNÍKŮ MUSÍ PUKNOUT, NEŽ ODEVZDAJÍ SVŮJ ŽIVOT


Pán mi také ukázal v nebi duše, které se ve svém životě naučily přivinout k sobě kříž. Každé své utrpení obětovaly Bohu. Ježíš pravil:

"Jen ti jsou Mne hodni, kdo přijmou kříž a sjednotí jej s mým utrpením. Tyto duše mají účast na velkém štěstí, neboť poznaly, že větší zásluhy nemohly získat na Zemi".

Díky Boží milosti jsem mohla vidět, kolik učedníků neustále přichází do nebe. Viděla jsem, že jejich srdce se rozpuklo na dvě části, ale zároveň vzplálo láskou. Byli šťastní, neboť za Krista prolili svou krev. Ježíš mi řekl:

"Mučedníky jsem si vyvolil už v okamžiku jejich narození. Již během svého života hodně trpí. Musí tím projít proto, aby se stali zralými a uměli Mě vyznat s vírou a odvahou. Duše musí panovat nad tělem, a ne opačně. Největším pokušením mučedníků je strach před smrtí, který mohou ovládnout jen skrze mou mimořádnou milost. Mnozí řeknou, že mučedníci pochodí dobře, neboť mohou dojít přímo ke spasení. Ale nevědí, že mučedníci jsou už v celém svém životě pozváni k utrpení, které je připraví k vítězné smrti."

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět