890. Poselství Ježíše ze dne 18. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


JAKOU ODMĚNU ČEKÁTE?


Viděla jsem, že někteří křesťané rádi konají dobro těm, kteří i jim prokázali dobro. Bylo velmi málo těch, kteří se snažili konat dobro svým nepřátelům.

Slyšela jsem, jak Pán řekl:

Jakou odměnu ode Mne čekáte, když konáte dobro těm, kteří vás milují? Věru, pravím vám, takové dobré skutky nemají velkou hodnotu, neboť je příliš lehké je uskutečnit. Skutečné zásluhy si můžete získat tím, když se snažíte milovat své nepřátele. Oni znamenají největší výzvy v praktikování lásky – je přece těžké konat dobro těm, kteří vám někdy způsobili bolest. Při odpouštění je milování nepřítele prvořadé.

Z jiného hlediska konejte dobro těm, kdo jsou pro vás cizí. Chcete-li si získat zásluhy, tak berte v úvahu i je. V jiné bytosti poznejte bližního tak, jako to dělal milosrdný Samaritán v mém podobenství. Nikdy nečekejte od nikoho opětování! I když opětování přesto čekáte, tak vaše skutky lásky nejsou upřímné a nezištné. Snažte se, abyste čistě praktikovali ctnost lásky!

Váš Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět