898. Poselství Matky Spásy ze dne 22. dubna 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


KATEDRÁLA NOTRE-DAME


Má svatá Nebeská Matka se objevila nad katedrálou Notre-Dame, jejíž název vyjadřuje Chrám Matky Boží. Viděla jsem, že za požárem stáli lidé, kteří měli v ruce zednickou lžíci. U nohou Panny Marie jsem viděla vlajku Francie, nad kterou plakali andělé. Slyšela jsem, jak moje svatá Matka říká:

Satan podněcoval svobodné zednáře, aby zbořili chrám Notre-Dame. Tento chrám, představoval křesťanskou víru Francie, protože existoval po staletí. Mé děti, tato událost je znamením toho, že Paříž zanedlouho vzplane. Lid Francie opustil Boha a následky toho se uskutečňují před vašima očima. Svobodným zednářům se podařilo dosáhnout, že zlikvidovali víru vloženou do mého Syna. Ale to jim nestačilo. Za cíl si pro sebe vytyčili, že ze srdcí lidí vytrhnou i mne. Když zanikne víra v Boha, tak se zhroutí život celé krajiny. Proto teď znovu volám francouzský lid k pokání a obrácení, jako jsem kdysi prosila skrze Bernadettu (*). Když neposlechnou mou prosbu, pak se Francie ztratí.

Matka MariaPoznámka admina: Bernadette Soubirous, Lurdy.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět