903. Soukromé poselství Ježíše ze dne 24. srpna 2018.

Nástroj: Mária Julianna (Maďarsko).


KVŮLI TOBĚ JSEM NA KŘÍŽI ZVOLAL: ŽÍZNÍM!


Toto odkazuji X.:

Můj drahý synáčku! Objímá tě Láska mého srdce. Kvůli tobě jsem na kříži zvolal: Žízním! Chci tě spasit. Odevzdej Mi svůj život, abych tě formoval, ztvárnil tě k mé svaté podobě, neboť jen tehdy budeš hoden vstoupit do mého království. Do slávy, kterou můj Otec připravil pro ty, kdo Ho milují. Ničeho se neboj. Neochvějně ve Mne důvěřuj. Vždy stojím vedle tebe a žiji v tvém srdci. Může se stát jen to, co dovolím, a všechno obrátím v tvůj prospěch.

Žehnám tebe a tvou matku zázračnou, všechen lidský intelekt převyšující Láskou mého srdce, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Ježíš


Posilnění z Písma svatého:

Lk 1, 45: Blahoslavená ta, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo pověděno od Pána.

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět