905. Poselství Boha Otce ze dne 8. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


POTRAVA, KTEROU POTŘEBUJETE


Mnoho mých lidí mají starosti o přípravu zásob potravin a zabezpečení před přicházejícím hladomorem, ale Já vám říkám, děti, že hladovění ducha by vám mělo dělat větší starosti. Jídlo není to, co potřebujete.

Je-li váš duch bohatý a přebýváte ve Mně každý den, můžete prosit, o co chcete, a Já to udělám.

Ti, kdo nezůstávají ve Mně, mají velký důvod k obavám, neboť v tom čase budou chřadnout a umírat.

Bůh Otec


Jan 15, 5-7
5: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť odděleni ode mne nemůžete dělat nic.
6: Nezůstane-li kdo ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a bude hořet.
7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

zpět