906. Poselství Ježíše ze dne 22. dubna 2018.

Nástroj: Anna Terézia (Maďarsko).


DOBRÝ PASTÝŘ


Mé děti, nazval jsem sebe dobrým pastýřem, protože jsem dal svůj život za své ovce. Ony Mě znají tak dobře, jako Já znám Otce. Jsou to dobré ovce, které jsem si vyvolil a povolal je, aby Mě následovaly a vydaly o Mně před lidmi svědectví. Aby hlásaly evangelium, v mém jménu uzdravovaly nemocné a vyháněly zlé duchy. Jako svědkové mé Lásky, přijímají cestu svatosti života a obětují Mi své zřeknutí.

Hledám takové, kdo Mě velebí, kdo v Duchu a Pravdě zbožňují Svatou Trojici. Hodně rozjímejte nad těmito věcmi a proste Ducha Svatého, aby i u vás pomohl vytvořit takové smýšlení. Buďte odvážní a silní v duši, aby se mezi vámi uskutečnil můj plán.

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět