918. Poselství Boha Otce ze dne 22. srpna 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KAŽDÁ OSOBA


Mé děti, musíte být nyní velmi svědomité a mít soudnost. Musíte odhadnout každou osobu, která vstoupí do vašeho života. Od nynějška až do konce, bude se váš nepřítel snažit obklopit vás lidmi, kteří jsou jiní než vy. Tyto rozdíly jsou vybrány vaším nepřítelem, aby se pokusil vás nechat různými způsoby padnout.

Nepřítel vašich duší ví, že jeho čas je velmi krátký, a tak jeho plánem je vytrhnout tolik duší z mého království, jak je jen možné. Umístí ty, kdo Mě skutečně neznají a ty, kdo jen tvrdí, že jsou z mého lidu, blízko vás, aby se pokusil vás ode Mne odvrátit. Toto odvrácení se nestává pokaždé působivým způsobem. Odvrácení může být také neokázalé.

Když se člověk ode Mne odvrací prostým způsobem, jeho srdce začíná chladnout, vloudí-li se jeho názory a činnost tam, kde byla kdysi jen láska ke Mně.

Toto je nesmírně nebezpečný čas, a Já chci, abyste zůstaly bdělé a opatrné. Odstraňte z vašeho života všechny, kdo brání vaší cestě se Mnou.

Bůh Otec


Zj 3, 10-12
10: Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
11: Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
12: Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.

Píseň Šalomounova 2, 10-17
10: Můj milý se ozval, řekl mi: "Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!
11: Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam.
12: Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu, hlas hrdličky je slyšet v naší zemi.
13: Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!"
14: Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas! Jak půvabnou máš tvář!
15: "Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou!"
16: Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích.
17: Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni, milý můj, podoben gazele či kolouškovi na Béterských horách.

zpět