920. Poselství Boha Otce ze dne 26. srpna 2016.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UKAŽTE SVOU LÁSKU


Mé děti, ukažte všem, které milujete, že je máte rády, neboť velmi brzy už k tomu nebude příležitost. Čas konce je u vás a věci se stanou rychleji, než si představujete. Mnozí vám budou vzati a milovaní odejdou náhle, bez varování. Řekl jsem vám o tom v mém Slovu.

Čas je u konce, projevte jim svou lásku.

Bůh Otec


Jn 13, 34-36
34: Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem; jak jsem miloval vás, tak se milujte.
35: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.

1Jn 4, 7: Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznal Boha.

zpět