933. Poselství Boha Otce ze dne 5. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TAŽENI PRYČ


Už jste zapomněli, co jsem pro vás udělal? Že to, co jsem udělal, by žádný jiný bůh nebyl schopen učinit? A přesto jste byli tak rychle ode Mne odtaženi.

Řekl jsem vám v mém Slovu, že nebudu mít žádné jiné bohy před sebou, a dokonce ještě teď vás nepřítel táhne pryč k jinému bohu.

Budete ho následovat, nebo se zasvětíte zcela Mně? Pátrejte ve svém srdci.

Bůh Otec


Ex 20, 2-3
2: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
3: Nebudeš mít jiného boha mimo mne.zpět