940. Poselství Boha Otce ze dne 13. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEBEZPEČNÉ ILUZE


Mé děti, musíte se připravit. Musíte se připravit nevěřit tomu, co vidíte a slyšíte, neboť nepřítel vám předvádí iluze. Vykresluje vám přeludy, aby lid Země připravil pro pád. Musíte naslouchat jen mému hlasu.

Poznámka vizionářky: K tomuto tématu jsem viděla v mém duchu realitní bublinu a vzpomněla jsem si na čas prosperity, právě když začala Velká recese. Bůh Otec mi ukázal, že kdyby lidé skutečně znali pravdu, místo důvěry v iluze, které jim maloval ďábel, by šetřili a spořili a nešli utrácet.

A pak jsem si vzpomněla na vizi, kterou jsem měla roky dříve na počátku století, kdy jsem dojížděla do Dallasu tam a zpět za prací. Byla to Vize dopravního pásu. Nejsem si jistá, jak tato vize souvisí s recesí, ale popíšu z toho tady tolik, kolik si vzpomínám:

V této vizi jsem viděla mnoho aut a v nich členy mnoha zámožných rodin z Dallasu. Zírali dopředu a smáli se. Auta byla na obrovském dopravním pásu, který se pohyboval vpřed k něčemu, co vypadalo jako velký obraz, zavěšený před nimi. Náhle mi bylo ukázáno, že za tím obrazem byl samotný smějící se Satan. Až se každý vůz dostal blízko obrazu, spadl do velké díry na konci dopravního pásu, kterou lidé nemohli vidět, dokud k ní nedojeli. A Satan jen řval smíchy, když každý vjel do té díry, protože pro něj nebyla žádná cesta zpět.

V této vizi, když projížděly jisté vozy, které měly uvnitř křesťany (kteří nezírali dopředu jako hypnotizovaní), obrovská ruka na ně náhle dosáhla dolů, vytáhla je z jejich vozů a položila je na zahradní prostranství, kde se pak začali modlit. Věděla jsem, že jsem viděla Boží ruku při práci, zachraňující věřící před strašným osudem.

Hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář… hledejte mou Tvář!

Bůh Otec

Poznámka: V mém duchu jsem slyšela: Varování – Varování – Varování! Cítila jsem, jak mým duchem procházejí poplachová světla a sirény právě teď, a jako bychom byli v procesu pádu z útesu. Nikdo nebude schopen zastavit jejich pád vždy, když se to stane!

Dostala jsem tato slova ve čtvrtek ráno potom, co udeřilo zemětřesení o síle 3, 7 magnitudy, které v časných ranních hodinách zalomcovalo mým domem, a jaksi nevypadalo jako náhoda.


Jan 10, 10: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

2Kor 10, 5: …(boříme rozumování) a každou domýšlivost, která se zdvihá proti nauce od Boha zjevené, přivádíme každého člověka správně uvažujícího k tomu, aby se podřídil a poslouchal Krista.

2Kor 5, 7: To proto, že v nynějším stavu (v Boha) jen věříme, ale dosud ho nevidíme.

Př 3, 5-7:
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezku.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

2Kor 4, 16-18
16: A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale duše se zmlazuje stále znova.
17: Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou, obrovskou, která potrvá věčně;
18: neboť nám neleží na srdci věci viditelné, nýbrž neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

Řím 10, 17: Víra je tedy z hlásání, hlásání se pak děje slovem Kristovým.

Žid 11, 1: Když věříme, máme už v podstatě to, več doufáme, a to nám dává pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme.

Poznámka admina: novinky

zpět