942. Poselství Ježíše ze dne 17. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁ VÁŠEŇ


Nyní rozdmychávám vášeň v mých lidech, aby o Mně svědčili ostatním, vedli duše do mého království, kázali mé evangelium všem stvořeným.

Když tato vášeň – moje Umučení – ve vás vyvstane, odejdete a uděláte, k čemu jsem vás povolal. Budete kázat mé Slovo z ohně, který jsem vložil do vašeho ducha, aby kázal. Budete vyhánět ďábly a vkládat ruce na nemocné, aby se uzdravili. Nevěřící uvěří, že jsem skutečný a dají Mi svá srdce.

Vydejte se do mého utrpení, mé děti. Vydejte se teď a dělejte díla pro mé království. Pracujte, dokud je den, neboť brzy bude noc, kdy nikdo nemůže pracovat.

Ježíš


Jr 20, 9: Řekl jsem: "Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho jménu mluvit", avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech, jsem vyčerpán, co musím snášet, dál už nemohu.

Mt 28, 18-20
18: Skutečně, říkám vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.
19: Dále Vám říkám: Shodnou-li se na zemi dva z vás na kterékoli věci a budou o ni prosit, dostanou to od mého Otce.
30: Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi vámi.

Jan 9, 4: Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci nic konat.

zpět