943. Poselství Boha Otce ze dne 18. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VYPADÁ TO, ŽE JE TO NEMOŽNÉ


Toto je čas zázraků. Dlouho jste Mi věřili kvůli velkým věcem, nyní je uvidíte. Udržujte víru ve Mne a uvidíte mou velkou moc.

O co jste prosili, vypadá pro vás nesplnitelné, ale pro Mne to není obtížné. Jen věřte a uvidíte, co chcete, aby se stalo.

Bůh Otec


Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Mk 5, 36: Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagógy: "Nic se neboj, jen věř!."

zpět