946. Poselství Boha Otce ze dne 21. září 2019.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VRAŽEDNÁ ZIMA


Připravte se mé děti, neboť pronikavá zima vám přijde do cesty a smrt pojede na jejích vichrech. Bude velký nedostatek a hlad a potřeba tepla. Vaši maličcí budou hladovět, jestli se nepřipravíte. Připravte se, neboť temnota vám přichází do cesty.

To není zima, jak jste ji viděli dřív, tato přináší nová nebezpečí. Varuji vás, abyste se mohly připravit. Mnozí si nebudou všímat mého varování a smrt na ně uplatní svůj nárok. Toto je čas jít dál s velkou moudrostí a rozvahou, abyste mohly být ušetřeny od chřtánu smrti trochu déle. Připravte se na nedostatek, na hlad a na chladno. Připravte se, abyste v tom čase mohly zůstat v teple.

Varujte své milované. Vražedná zima vám přichází do cesty.

Bůh Otec


Př 6, 6-8
6: Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.
7: Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,
8: opatřuje si pokrm, o žních sklízí svou potravu.

Žid 11, 7: Vírou Noe, když mu byly shůry oznámeny věci, které se měly stát teprve v budoucnosti, v bázni Boží připravil koráb na záchranu své rodiny. Tím pronesl nad světem rozsudek a dosáhl spravedlnosti, jaká se dává tomu, kdo věří.

Př 22, 3: Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.

zpět