948. Poselství Ježíše ze dne 4. února 2011.

Nástroj: La messagere de Notre Dame (USA).


JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?


Jak dlouho to bude trvat? Dívejte se na Izrael. On je středem. Když nespustíte Izrael z očí, naučíte se měřit čas. Ne přesně, ale uvidíte, kdy už bude blízko. Čím větší bude nebezpečí pro Izrael, tím blíže bude čas.

Miluji Izrael a miluji Jeruzalém. V Jeruzalému jsem prolil svou krev, vykoupil svět a vstal z mrtvých. To město je zapečetěno, zapečetěno mou Krví a mým Duchem Svatým. Ještě víc než místo, miluji židovský lid. Je to můj lid.

Ale židovské rty nekřičí: "Ježíš je náš Mesiáš". Rád slyším tato slova z úst kohokoliv. Ale bude mou největší radostí, až je uslyším z úst žida a z úst Izraele. Je to největší naděje mého srdce.

Ježíš

Poznámka překladatele:
Původně převzato z www.locutions.org, ale tato stránka od roku 2014 už neexistuje. Překlady do francouzštiny ještě najdete na portálu:

www.vincentdetarle.free.fr/catho/central.html#Sommaire
a www.vincentdetarle.free.fr/catho/russie.htmlzpět