952. Poselství Panny Marie ze dne 13. října 2011. (Na 94. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě).

Nástroj: La messagere de Notre Dame (USA).

Přijatá poselství publikoval její duchovní rádce Monsignore Josef Esseff, bývalý duchovní rádce Matky Terezy.


PROČ MUSÍM ŽÁDAT O ZASVĚCENÍ RUSKA?


Proč musím držet Rusko v mém Srdci? Proč musím žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci? Proč musím žádat o tuto zemi, která se rozprostírá od východu na západ a je tvořena tolika národy?

Když jsem řekla o mé žádosti dětem z Fatimy, Rusko se právě pozvedalo. Nevyrůstalo do svatosti, ale v politickou mocnost, díky démonické strategii. Co do tohoto dne bylo skryto, se rychle stalo zřejmým pro všechny. Démonická moc, nazývaná "komunizmus", právě zabírala celý národ a použila jej, aby se pokusila vybudovat po celém světě impérium, zasvěcené komunistickým principům. Rusko samozřejmě komunistické nebylo. Jeho obyvatelé věřili v mého Syna. Nicméně, toto ďábelské zlo si vybralo přivlastnit si tento národ a použilo jej jako nástroj.

Škoda, která z toho vznikla - milióny lidí, které byly zabity a milióny lidí, které byly uvrženy do otroctví propagací komunizmu, je známá všem. V roce, zasvěceném papežem Janem Pavlem II. mně (rok 1987-88), se komunizmus začal otřásat. Ano, vnější zdi byly zbourány. Systém byl odstraněn a objevily se nové struktury společnosti. Ale démonický duch nebyl vyhnán. Srdce lidí nebyla osvobozená. Temno stále zůstává v jeho středu. Nemám Rusko očištěné. Zlo tam stále trvá. Duch démona je pořád v jeho krvi. Rusko mi nepatří.

Takže v tomto ohledu musím znovu naléhat. Chci, aby Svatý Otec v jednotě se všemi biskupy světa zasvětil Rusko mému Neposkvrněnému Srdci. Potom bude Rusko skutečně moje a já začnu dělat znamení a divy. Západ a Střední východ uvidí, co udělám. Všechno půjde kupředu a všechno začne. Bude to první dějství v novém dramatu.

Maria

zpět