955. Poselství Panny Marie ze dne 27. října 2011.

Nástroj: La messagere de Notre Dame (USA).


NESPOUŠTĚJTE RUSKO ZE ZŘETELE


Otevřu dveře k budoucnosti, aby ji všichni viděli. Někteří nechtějí vidět, protože by museli změnit své životy. Jiní neuvěří mým slovům, myslíce si, že nemohou přicházet od Matky Boží. Přesto ta slova jsou pravdivá. Přicházejí proto, že lidstvo miluji a proto, že mě Otec požádal, abych byla jeho posledním kazatelem. Cožpak by poslední kazatel neměl používat co nejjasnější slova, aby byl lehce srozumitelný? Neměl by snad kazatel mluvit o problémech světa a o tom, jak chce Otec pomoci lidské rase?

Tak pokračujme v otevírání dveří do budoucnosti, aby lidstvo bylo bdělé a litovalo svých hříchů a odvrátilo se od všeho, co je destruktivní. Nečtěte tato slova ze zvědavosti, hledajíce, co se stane v budoucnosti. Čtěte je ve zbožném duchu. Ptejte se: Jak mi tato poselství mohou pomoci? Jak mi mohou přinést více víry a stálé naděje, která mi dovolí vytrvat? Takže začněme.

Zlo bylo odstraněno
Díky Bohu, Aljaška byla odkoupena od Ruska, jinak by měl tento národ opěrný bod v severní Americe. Před několika desetiletími byl vliv Ruska na svém vrcholu, dokud jsem jej nezačala odstraňovat.

Papežové vyhlásili početná zasvěcení a kdykoliv takové zasvěcení bylo provedeno, odpověděla jsem velkým požehnáním. Přesto má žádost o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci papežem, spolu se všemi biskupy světa, nebylo provedeno. Na zlo nemohlo být zaútočeno, jak jsem nařídila, a tak ještě sídlí v srdci této země, jež je tak rozpínavá.

Zlo se vrací
Jako výsledek, zlo znovu vzrostlo; konfrontace studené války se obnovují. Co je však důležitější – zlo za scénou se množí. To vše je prezidentu Obamovi známo, ale pokud možno zůstává skryto americkému lidu. Byla podepsána pošetilá smlouva, která je neužitečná a svazuje Ameriku. Cožpak se američtí vůdcové dosud nic nenaučili? Smlouvy s Ruskem k míru nevedou. Zlo číhá v srdcích jeho vůdců a smlouvy jsou jen nástrojem jejich zlovolných záměrů.

Návrat do vedoucího postavení
Nyní je již scéna hotová. Rusko se drápe zpět do vedoucího postavení. Cíle jsou jasné, ty stejné cíle, které vždycky mělo – zničit jiné národy a příležitostně spolupracovat s jinými národy tak, aby se stalo světovou mocností.

Rusko samo o sobě nemá zdroje, aby ovládlo svět, ale když chytí do pasti jiné národy (jako to udělalo se železnou oponou), pak se může pozvednout do stavu velmoci.

Nová taktika
Je nová situace. Železná opona nebude fungovat, protože je zde příliš mnoho komunikace. Ale mohou být použity jiné systémy. Mohou to být různé závazky a spojenectví. Co by mohlo národy spojovat? Odpověď je: sobecké zájmy, které usilují o zničení jiných národů. Zlo má velkou moc sjednocovat. Když zlé zájmy jsou sdíleny národy, které se snaží pozvednout k moci, pak tyto vazby se stávají velmi silnými, i když národy samy o sobě se zdají být velmi rozdílné. To je to, co se děje za scénou. Takže, nespouštějte Rusko ze zřetele.

Maria

zpět