961. Poselství Královny růžence a pokoje ze dne 28. září 2019.

Nástroj: Edson Glauber (Itapiranga, Brazilie).


Královna

ČASY BUDOU TĚŽŠÍ A VELKÉ OMYLY ZAMOŘÍ MNOHO MÝCH DĚTÍ, A U MNOHÝCH ZPŮSOBÍ, ŽE SE VZDÁLÍ OD PRAVDY A PRAVÉ VÍRY


Mé děti, já, vaše Matka, přicházím z nebe, abych vás vyzvala k obrácení a mohla vás přivolat k Bohu, který vás tolik miluje.

Děti, neztrácejte čas.

Hodně se modlete pro dobro lidstva. Modlete se můj růženec za obrácení vašich rodičů, neboť časy budou těžší a velké omyly zamoří mnoho mých dětí, a u mnohých způsobí, že se vzdálí od Pravdy a pravé víry. Jsem zde, abych vám pomohla a provedla vás dny temnoty a nedostatku víry.

Pojďte, najdete útočiště v mém Neposkvrněném Srdci, tam ochráněny před tolikerým zlem a nebezpečím jak fyzickým, tak duchovním. Mé děti, ach, mé děti...! Mé srdce pro vás trpí, přese všechno, co musíte vytrpět a snést kvůli pyšným a hamižným srdcím.

Mé mateřské srdce trpí, protože mnoho mých dětí uráží mého Syna Ježíše strašnými hříchy, neboť se nebojí Boha…

Nechaly se zneužít Satanem, aby se staly jeho nástrojem, a tak jsou pod jeho mocí, aby ničily svatá Boží díla.

Bůh nikdy neopouští své děti, které úpěnlivě prosí o jeho Boží pomoc.
Modlete se, modlete se, modlete se a Bůh vám pomůže a požehná vám ve vašem největším žalu.

Vraťte se domů s Božím pokojem. Žehnám vás všechny:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Maria

zpět