965. Poselství Panny Marie, Královny pokoje ze dne 11. srpna 2012.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


LIDSTVO JDE DO PROPASTI DESTRUKCE


Drahé děti,

přicházím z nebe, abych vás volala ke svatosti. Nedávejte ruce v klín. Co máte udělat, neodkládejte na zítřek. Lidstvo jde do propasti destrukce, kterou si lidé připravili svýma vlastníma rukama. Poklekněte v modlitbě, neboť jen tak budete moci vydržet tíhu zkoušek, které přicházejí.

Já jsem s vámi, i když mě nevidíte. Buďte šťastné, neboť vaše jména jsou již zapsána v nebi. Neztrácejte odvahu. Po bolesti přijde radost. Pán promění Zemi a všichni budou šťastně žít. To, co Pán připravil pro své vyvolené je něco, co lidské oko ještě nikdy nespatřilo. Odvahu! Modlete se, modlete se, modlete se!

Kříž bude těžký pro ty, kteří jsou v Gaziantepu (*), ale Pán neopustí svůj lid. Trpím kvůli tomu, co k vám přichází. Neoddělujte se od Pravdy. Jděte vpřed beze strachu.

To je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily vás zde shromáždit ještě jednou. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj budiž s vámi.

Maria
Královna pokoje(*) Gaziantep je město v jižním Turecku, nedaleko hranic se Sýrií.

zpět