967. Poselství Ježíše ze dne 1. dubna 2011.

Nástroj: Anne (Irsko).


JÁ JSEM S VÁMI DNES, STEJNĚ JAKO JSEM BYL S VÁMI V MINULOSTI


Nejdražší apoštolové,

sloužíte Mi přes všechny zkoušky a pokušení. Proto jste nazýváni apoštolové, protože Mě následujete a sloužíte Mi. Žádný život není snadný nebo bez konfliktů a Já vím, drazí apoštolové, že zakoušíte svůj díl trápení.

Tyto obtíže jsou pro vás důležité, protože utrpením, které způsobují, získáváte vládu nad sebou. Když překonáte nějakou potíž a použijete k tomu svatost, kterou jste dostali ode Mne, stáváte se duchovně silnějšími, a když přijde další nesnáz, vidíte ji už jinak a vyrovnáte se s ní jinak. Pohlížíte na ni jako na již očekávanou, protože vaše zkušenost říká, že život všeobecně, a služba Mně zvlášť, tyto obtíže zahrnuje. Vyrovnáváte se s ní jiným způsobem, protože víte, že Já jsem s vámi dnes, stejně jako jsem byl s vámi v minulosti.

Dodatečně také porozumíte, že všechny potíže pominou. Co zbude, drazí apoštolové, až všechny potíže pominou? Vaše oddanost ke Mně zůstane a práce, kterou jsem vás pověřil, zůstane. Ještě jste k cíli nedošli a Já potřebuji vaši pomoc. A tak jdeme dál, Ježíš a jeho apoštolové. Práce pokračuje a útěcha a spása je přinášena Božím dětem.

Buďte v pokoji, drazí přátelé. Já jsem s vámi a jednám ve vaší přítomnosti tak, jak je v mém plánu pro příchod obnovy. Amen.

Ježíš

zpět