969. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


MÉ DĚTI, USMIŘTE SE PŘED SVÝM KRÁLEM


Mé dítě,

hory se probudí, vrcholky se odhrnou s velkou mocí, když uprostřed Ameriky se otevře zem a vy už více nespatříte Velký kaňon, ale místo něj spíše jiný a větší.

Uvidíte začátek války, až Sever zažehne umělé střely proti Jihu, když dvě Koreje se jedna s druhou neusmíří.

Mé děti, budete se snažit najít stabilitu pro trhy, ale říkám vám, že mír nenajdete ve způsobech světa, neboť jestli se lidstvo neobrátí k mému milosrdenství, přijde [k vám] ještě větší zmatek.

Uslyšíte obrovský křik vašich bratrů a sester, až zesílí bitva mezi nebem a šelmou. Moje děti, oblékněte si svoji zbroj a odějte se ochranou, kterou jsem vám dal v eucharistii, prostřednictvím půstu, modliteb a ze všeho nejvíce, usmířením.

Nepřišly byste na velkou slavnost oděny v šatech, které jsou ušpiněné a páchnou jako zpuchřelé, protože vrátný by vás poslal pryč. Právě tak vám říkám, že nebesa vás očekávají, ale vy, jako správci domu, musíte dbát na věci, které poskvrňují vaši duši, abyste je odstranily a byly připravené na čas mého navštívení, neboť Já jsem Ježíš. Přijďte, mé děti a usmiřte se před svým Králem.

Nyní jděte vpřed a pospíchejte, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a spravedlnost zvítězí.

Ježíš

zpět