970. Poselství Naší Paní pokoje ze dne 1. ledna 2011.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


CÍRKEV MÉHO JEŽÍŠE PONESE TĚŽKÝ KŘÍŽ


Drahé děti, já jsem Královna pokoje a přišla jsem z nebe, abych vám přinesla pokoj. Čelíte budoucnosti velkých zkoušek. Vstupujete nyní do času, který byl oznámen proroky už před staletími. Nyní nastal čas zármutku pro lidstvo.

Poklekněte v modlitbě. Budoucnost vám také přinese mimořádné a lidmi očekávané objevy. Radujte se, neboť Pán je na vaší straně a jenom jeho milostí naleznete spásu. Církev mého Ježíše ponese těžký kříž. Prožije kalvárii kvůli perzekucím a muži a ženy víry budou prožívat velkou bolest.

Žádám vás, abyste zachovaly plamen víry živý. Jenom silou modlitby budete schopny zůstat věrné mému Synu Ježíši a jeho svatému učení. Chci vás dovést ke svatosti. Otevřete svá srdce k mé výzvě a následujte ve všem mého Syna Ježíše. Jeden král zakusí velká utrpení a jeho trůn bude vyvrácen. Modlete se, modlete se, modlete se.

Toto je dnešní poselství, které vám dnes přináším ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolily ještě jednou vás zde shromáždit. Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zůstaňte v pokoji.

Maria

zpět