971. Poselství Ježíše ze dne 1. října 2010.

Nástroj: Anne (Irsko).


KDYŽ TRPÍTE, NEBUĎTE V POKUŠENÍ STAVĚT SE PROTI MNĚ


Moji drazí apoštolové,

během vašeho času na zemi procházíte mnoha změnami. Vnějškově dochází k mnoha pohnutím a rozladěním, které ovlivňují Boží děti.

Jedni jsou ovlivněni negativně, jiní zase pozitivně.

Kdo je ovlivněn pozitivně, když prožívá utrpení? Ptám se vás na to, protože chci, abyste hleděli na utrpení z perspektivy někoho, kdo věří v Boha a kdo věří v Boží plán pro všechny jeho děti.

Jestli věříte v Boha, pak na utrpení pohlížíte jednodušším způsobem, ať už je to utrpení vaše, nebo utrpení těch, kteří jsou kolem vás. Jestli trpíte, pak jste povoláni utrpení snášet, ale ne bez Boha a ne bez Boží milosti.

Jestli někdo blízko vás trpí, pak jste povoláni mu nabídnout váš soucit a dokonce i vaši pomoc, pokud je to možné. Vy máte milost porozumět vaší úloze i porozumět vaši odpovědi, ať už je to utrpení vaše, nebo těch, kteří jsou kolem vás.

V každé životní zkušenosti můžete být pokoušeni. Jestli se vám dobře daří, pak můžete být pokoušeni tím, že se stanete samolibými vzhledem k vaší odpovědi na všechny milosti, které vám dávám. Dal bych přednost, abyste v době relativního blahobytu Mě chválili a byli vnímaví k pomoci vašim bližním.

Jestli se vám však dobře nedaří, pak můžete být pokoušeni myšlenkou, že Bůh vaše modlitby neslyší. Dal bych přednost, abyste tento čas využili k tomu, abyste se cvičili v důvěře ve Mne.

Nabídněte Mi vaše utrpení srdcem, jež sdílí mé utrpení dobrovolně a ne zatrpkle.

Drazí apoštolové, jsme spolu, vy i Já. Jednota, kterou sdílíme, byla vždy Otcem zamýšlena. Tak to má být.

Když trpíte, nebuďte v pokušení stavět se proti Mně. Nikdy vás neopustím a použiji vaše utrpení způsobem, kterému ještě nerozumíte. Porozumíte později a budete Mi velice vděční, že jsem vám z výchovných důvodů tyto zkušenosti nabídl. Radujte se. Jsem vždy s vámi.

Ježíš

zpět