973. Poselství Ježíše ze dne 27. září 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


PŘICHÁZEJÍ ZMĚNY


Mé dítě,

volám mé děti k času obnovy. K času, abyste změnily svá srdce tak, aby se přizpůsobila Pravdě, neboť Já jsem Ježíš. Mé drahé děti, nadešla hodina k soustředění, abyste nalezly větší vhled do vaší mise v tomto životě a uvědomily si, že tento svět je dočasný.

Mé děti, svědomí si už není vědomo osudu duše, neboť příliš mnoho duší spí. Oči vašeho těla mohou být otevřeny, ale vaše duše už nevidí světlo, protože je příliš zakryta temnotou hříchu. Přicházejí změny, a jak už jsem řekl dříve, přijdou jako nákladní vlaky, jedna za druhou.

Nastane kolaps vašich komunikací a bude zažehnut mimo zemskou atmosféru. Když tato změna k vám dospěje, další bude následovat. Existuje nerovnováha mezi lidstvem a přírodou. Země otevře svou kůru a pohne se s velkou neústupností – už vás nevaruji s láskou, varuji vás s láskou a s milosrdenstvím.

Mé děti, toto je prosba, abyste změnily své cesty, protože ruka spravedlnosti není daleko, už je nad vámi. Zlo se šíří mílovými kroky a vy se už nemůžete vrátit, když přijímáte to, co vám říká svět. Spíše byste to měly odsoudit prostřednictvím svátostí, a tím, že budete žít má Přikázání jak slovy, tak i činy.

Nyní jděte jako moji služebníci služebníků, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství zvítězí.

Ježíš

zpět