975. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2011.

Nástroj: Anne (Irsko).


PŘEMÝŠLEJTE NA CHVÍLI, CO BY SE STALO, KDYBYCH JÁ ODMÍTL KŘÍŽ


Moji přátelé, slyšíte můj hlas? Můžete cítit mou přítomnost? Chtěl bych vás ujistit, že jsem přítomen. Přeji si, abyste si tím byli jisti, abyste Mi mohli důvěřovat, pokud jde o plán, který jsem vybral pro váš život. Vím, že můžete pociťovat pokušení proti plánu, který jsem vám určil. Možná ne dnes, ale v jiných dnech, nebo možná zakoušíte tato pokušení každý den. Možná, že trpíte a ptáte se, proč to u vás dovoluji s tím, že cítíte, že byste toho mohli udělat víc, bez křížů ve vašem životě.

Přemýšlejte na chvíli, co by se stalo, kdybych Já odmítl kříž a pokračoval v kazatelské činnosti. Co by zbylo po mém životě? Uvažte nepřítomnost Utrpení v životě víry, jaká existuje dnes. Jak můžeme kázat evangelium, kdybychom nechtěli přijmout kříže, které je nezbytně doprovázejí?

Nikoli, drazí přátelé. Abychom mohli pravdivě představit ostatním království Boží, musíme být ochotní k oběti, a v některých případech dokonce k smrti. Sláva vaší práce se objevuje v duších těch, jichž jste se přímo dotkli, nebo těch, jež byli ovlivněni jinými, protože vy jste přijali můj plán.

Můj plán pro vás přináší největší užitek těm, kteří trpí samotou a neznají radost. U nich je tolik smutku! Jestli Mi sloužíte, děkuji vám. Zvažujete-li, že byste Mi mohli sloužit, pak Já vás potřebuji. Trpíte-li pod tíhou těžkých křížů kvůli vašim závazkům k nebi, pak Já se ve vás raduji. V každém případě, Já jsem s vámi. Vyzývám vás, abyste věřili této pravdě a žili ji.

Až bude váš čas tady na zemi u konce, spatříte mé království a uvidíte užitek, který vám vaše služba přinesla. Život není snadný pro nikoho a pokušení přicházejí na všechny. Buďte ujištěni, že můžete užít mou sílu, budete-li se cítit slabí. Někdy o tom nebudete přesvědčeni, ale musíte své přesvědčení žít. Zažehnu vámi ohně lásky, když to pro Mne uděláte. Nemějte strach z vašich lidských zápasů, protože skrze tyto zápasy ostatní uvidí sílu Toho, kdo pracuje vaším prostřednictvím.

Ježíš

zpět