978. Poselství Ježíše ze dne 1. ledna 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


SEDM KONTINENTŮ SVĚTA BUDE VE VÁLCE


Ptám se mých dětí – kde je vaše útočiště? Je vaše útočiště v rozkoších tohoto světa, nebo v mém Nejsvětějším Srdci? Mluvil jsem k svým dětem o chladu, který přichází, ale teď vám řeknu o větru, který přijde a bude následován ohněm. Vichry přijdou přes pláně Ameriky a v srdci tohoto národa nastane zemětřesení, jež rozdělí tuto zemi radikálním způsobem.

Čína vyšle svou armádu a Rusko se připojí ke svému nepříteli, aby se zmocnilo vlády nad touto zemí svobody. Na východě, kde stojí socha Svobody, města zčernají.

V zemi ostrovů se objeví hora, která vyvolá zlom v moři, který zvedne zeď vody, jež smyje zemi a zformuje nové pobřeží.

Sedm kontinentů světa bude ve válce, když finanční zhroucení pošle národy světa na kolena. Chlad bude následovat horko ve chvíli, kdy svět by měl spát pod pokrývkou zimy.

Poslyšte, mé děti, je už čas, abyste se probudily z vašeho spánku, neboť se bude zdát, že vítr bude přicházet ze všech směrů, které mohou přicházet jen z ruky mého Otce. Volám vás v tomto času milosti. Volám vás k eucharistii, neboť Já jsem Ježíš. Přicházím, abych vás připravil a varoval vás, že marníte čas a že váš život je vzácný.

Teď běžte vpřed, mé děti a žijte v lásce, žijte v míru a žijte v Pravdě, neboť jen tak budete žít ve Mně. Nyní běžte vpřed, neboť Já jsem Ježíš a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš

zpět