980. Poselství Naší Paní všech národů ze dne 26. června 2011.

Nástroj: Anonym zvaný "Littlest of servants" (Nejmenší ze služebníků) (USA).


POSELSTVÍ Z AKITY, ZE DNE 13. ŘÍJNA 1973Naše Paní mne požádala, abych její poselství z Akity rozšířila po světě. Všichni, kdo čtou toto poselství, prosím, předejte je tolika lidem, nakolik je to jen možné. Nečekejte, ale pošlete je okamžitě.


"Jestli se lidé nebudou kát a nepolepší se, pak Otec uvalí na celé lidstvo strašný trest.

Bude to trest větší než potopa, takový, jaký svět ještě neviděl.

Oheň bude padat z nebe a smete větší část lidstva, dobré i zlé a neušetří ani kněze, ani věrné.

Přeživší se budou cítit tak bezútěšně, že budou závidět mrtvým. Jedinou zbraní, která vám zůstane, bude růženec a znamení kříže, zanechané vám mým Synem.

Modlete se růženec každý den.

S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.

Dílo ďábla se infiltruje dokonce i do církve takovým způsobem, že uvidíte kardinály, jak se staví proti kardinálům, biskupy, proti jiným biskupům.

Kněží, kteří mě uctívají, budou opovrhováni a ve sporu s jinými knězi.

Kostely a oltáře budou vypleněny. Církev bude plná těch, kdo připouštějí kompromisy a démon bude tlačit na mnoho kněží a posvěcených duší, aby opustili službu Pánu.

Démon bude zvláště nesmiřitelný k duším, jež jsou zasvěceny Bohu.

Myšlenka na ztrátu tak mnoha duší je příčinou mého smutku.

Jestli se hříchy zvýší v počtu a ve vážnosti, pak už dál nebude pro ně odpuštění.

Modlete se často modlitbu růžence.

Já sama vás ještě mohu uchránit od katastrof, které se blíží.

Ti, kdo umístí svou důvěru ve mne, budou zachráněni. Amen."

Maria

zpět