982. Poselství Ježíše ze dne 28. prosince 2010.

Nástroj: Jennifer (USA).


PŘIJDE LED A PO NĚM VELKÁ ZIMA


Mé dítě, Já přicházím! Já přicházím!

Pro lidstvo to bude epocha, ve které má existence bude známá ve všech končinách země. Říkám ti, mé dítě, že velká změna přichází a že samotný cyklus země ji oznámí lidstvu – a mnoho jich zastihne nepřipravené.

Přijde led a po něm velká zima, taková, která na lidstvo ještě nikdy nedopadla od začátku stvoření. Elektrická bouře bude následovat a vyvolá paniku mezi mnoha národy. Hory se vzbouří s velkou silou a vyšlou popel 500 mil na sever a na jih a 2000 mil na východ a na západ.

Zjednoduším lidstvo takovým způsobem, jakým musí být zjednodušeno, a udělím mé milosrdenství těm, kteří mu budou věnovat pozornost. Vody se pozvednou a bude se zdát, že noc se zmocnila světla dne. Říkám svým věrným – buďte odvážní a přijměte ty, kteří k vám přijdou, abyste jim pomohli a pečovali o ně, neboť jsem to Já, Ježíš, kdo oddělí pšenici od plev.

Změna přichází, mé děti, a proto si přeji, abyste se modlily během 30 dnů, jednu hodinu každý den – abyste zadržely ruku spravedlnosti mého Otce a abyste přijaly skutky očisty jako gesto milosrdenství vašeho Krále.

Modlete se za vlažné. Modlete se za mé kněze. Modlete se za mé děti, které se vzdálily daleko od pravdy. Modlete se před nejsvětější svátostí tak často, jak budete moci během těch 30 dnů. Ale především si udělejte čas k modlitbě, neboť toto je výzva k mým věrným. Nyní běžte vpřed, neboť Já jsem Ježíš, Král milosrdenství, a mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Ježíš

zpět