990. Poselství Panny Marie Anguerské ze dne 2. října 2012.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


BŮH VLÁDNE VŠEMU A DÁ VÁM MILOST VÍTĚZSTVÍ


Drahé děti,

buďte plné Boží lásky, protože láska je branou ke všem duchovním hodnotám. Láskou můžete najít Ježíše. Otevřete vaše srdce a nedovolte plameni víry, aby ve vás vyhasl.

Já vás miluji a znám každého z vás vaším jménem. Nermuťte se. Bůh vládne všemu a dá vám milost vítězství. Neztrácejte naději. Zítřek bude lepší. Poklekněte před křížem a hledejte sílu v modlitbě. Usmiřte se s Bohem, neboť jenom tak můžete uslyšet jeho hlas.

Neztrácejte odvahu. Když se všechno bude zdát ztraceno, Pán promění Zemi. Dojde k velikému zázraku a lidé do té doby vzdálení se vrátí v kajícnosti. Po všem tom soužení zavládne na zemi mír. Jděte vpřed beze strachu.

Toto je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji vám, že jste mi dovolily vás shromáždit ještě jednou. Žehnám vám ve jménu Otce, i Syna a Ducha Svatého. Amen.

Zůstávejte v pokoji.

Matka Maria

zpět