996. Poselství Naší Paní Anguerské ze dne 4. srpna 2005.

Nástroj: Pedro Régis (Brazílie).


LIDSTVO MÍŘÍ KE ZKÁZE


Drahé děti, zůstávejte s Pánem. Ó, člověče, kam jdeš? Vězte, že není spásy mimo Krista.

On je Světlo světa, zůstávejte s Kristem, který změnil vaše životy. Nekontaminujte se.

Lidstvo míří ke zkáze. Země bude otřesena a bude se chvět destrukcí, způsobenou atomovým výbuchem. Írán bude zpustošen Izraelem. Lidstvu nastane těžký čas.

Vraťte se k Pánu. Řekněte všem, že doba je příznivá k obrácení. Přijde den, kdy mnoho z vás se bude muset kát za svůj život bez Boha, jiní zůstanou pozadu. Neodkládejte to na zítřek.

To je poselství, které vám dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste mi dovolily shromáždit vás zde ještě jednou. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zůstávejte v pokoji. Amen.

Maria

zpět